Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2015

kotkotkotkotkot
19:20
Zmieniałam się dla Ciebie. (...) Gdzieś w środku malowałam się na jasno.
— Żulczyk
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialugola lugola
19:17
19:16
8545 3be9 500
Reposted fromwestwood westwood vialugola lugola
19:12
7751 5aed 500
19:11
0184 1840

lyshaeskro:

Poppy!

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaobliviate obliviate
kotkotkotkotkot
19:10
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromunr-eal unr-eal viaobliviate obliviate
kotkotkotkotkot
19:09
3540 c4e9 500
Reposted fromoutline outline viamefir mefir
19:09
kotkotkotkotkot
19:09
9522 f984
Reposted fromkatalama katalama viamefir mefir

January 22 2015

kotkotkotkotkot
20:08
kotkotkotkotkot
20:07
kotkotkotkotkot
20:03
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath
Reposted frominpassing inpassing viamefir mefir
kotkotkotkotkot
20:03
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine viamefir mefir
kotkotkotkotkot
20:01
0000 119b 500
Knightley & Cumberbatch, Vogue
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli vialugola lugola
kotkotkotkotkot
20:01
Reposted fromlivela livela viamefir mefir
20:01
kotkotkotkotkot
20:00
Najlepszy przyjaciel to ktoś, kto robi dla ciebie rzeczy, jakich nie zrobiłby dla kogoś innego nawet za tysiąc lat.
— Dean Koontz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
kotkotkotkotkot
19:58
Czasami nadmierna wyobraźnia staje się prawdziwym przekleństwem.
— Dean Koontz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
kotkotkotkotkot
19:58
7259 2c3d
może kiedyś
Reposted fromhalucine halucine viamefir mefir
kotkotkotkotkot
19:41
5929 c7bc 500
Reposted fromhomczi homczi viastylish stylish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl