Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2015

08:16
0433 eb74
Reposted fromtaborri taborri viamefir mefir
08:15
9258 0b2b
Reposted frombitner bitner viamefir mefir
kotkotkotkotkot
08:13
chciałabym być dla kogoś wyjątkowa. nie idealna, ale pasująca. 
— K.
Reposted fromdashuri dashuri viamefir mefir
kotkotkotkotkot
08:13
0436 af22
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamefir mefir

February 06 2015

kotkotkotkotkot
23:05
7869 cd28
Reposted fromMrSatan MrSatan viapanrafalczyk panrafalczyk
23:02
0383 85b5
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk
23:02
0379 ddfb 500

cactuslegs:

Björk’s home by Lise Sarfati (2004)

Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk

January 27 2015

kotkotkotkotkot
20:40
2313 bf89 500

misswallflower:

"Visible Light" series by Alexander Harding

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viafatu fatu
kotkotkotkotkot
20:26
3001 0c7d
Reposted fromCsengee Csengee viafatu fatu
kotkotkotkotkot
20:26
2342 b842 500
Reposted fromCsengee Csengee viafatu fatu
20:26
0325 eb12 500
Reposted fromwestwood westwood viafatu fatu
kotkotkotkotkot
20:26
kotkotkotkotkot
20:04
4014 bd81 500
Reposted frompesy pesy vialugola lugola
kotkotkotkotkot
20:04
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viamefir mefir
kotkotkotkotkot
20:04
1430 0ac3 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamefir mefir
kotkotkotkotkot
20:04
Łączyło nas więcej, niż przyjaźń i piwo.
— Bonson / Matek "Ich już nie ma"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viamefir mefir
20:04
Reposted fromprimose primose viamefir mefir
kotkotkotkotkot
19:20
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
kotkotkotkotkot
19:20
kotkotkotkotkot
19:20
Zmieniałam się dla Ciebie. (...) Gdzieś w środku malowałam się na jasno.
— Żulczyk
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialugola lugola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl