Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2015

kotkotkotkotkot
17:34
2148 9955
Reposted fromniewychowana niewychowana viamefir mefir
kotkotkotkotkot
17:32
Panie losie daj mi kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie.
Kogoś, kto nie pryśnie jak zły sen, 
gdy ryb w mym stawie zabraknie.
— Mikromusic - Takiego Chlopaka
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viamefir mefir
kotkotkotkotkot
17:30
9407 66d2
i coś tam jeszcze by się znalazło.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viamefir mefir
17:29
8188 7d41 500
kotkotkotkotkot
17:29
3833 1a9f
kotkotkotkotkot
17:29
1918 ab30
Reposted fromNoirBlanc NoirBlanc viafatu fatu
17:28
5860 6b6d 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viamefir mefir
kotkotkotkotkot
17:28
Reposted fromshakeme shakeme viacats cats
kotkotkotkotkot
17:27
4700 d4d8
Reposted fromlove-winter love-winter viafatu fatu
kotkotkotkotkot
17:27
0170 d7d9
Reposted fromte-quiero te-quiero viamefir mefir
kotkotkotkotkot
17:27
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viamefir mefir

February 17 2015

12:49
Caught in a bed romanceBy Marianna Raskin
Reposted fromcuty cuty viafatu fatu
kotkotkotkotkot
12:49
2546 3869
Reposted frommisterpeter misterpeter viafatu fatu
kotkotkotkotkot
12:48
0521 65a1 500
Reposted fromblackcandy blackcandy viamefir mefir
kotkotkotkotkot
12:48
Już nie masz odwagi nawet ze mną gadać.
— O.S.T.R & Hades - Ona i ja
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viamefir mefir
kotkotkotkotkot
12:48
Dobrze, poczekam na Ciebie. Bo Ci ufam. Ale kiedy mnie zechcesz, będziesz chciał tylko mnie. I kiedy mnie weźmiesz w ramiona, będziesz myślał tylko o mnie. Rozumiesz, o co mi chodzi? (...) Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viamefir mefir

February 09 2015

kotkotkotkotkot
08:19
3254 cb19 500
Reposted from0 0 viayanek yanek
kotkotkotkotkot
08:18
6963 fb0e 500
Tomik poezji Piotra Macierzyńskiego
Reposted fromderida derida viagrawklasy grawklasy
08:17
4606 ed5a
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagrawklasy grawklasy
08:16
8378 ecbd 500
Reposted fromerial erial viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl